การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบัญชี ๕-๖ กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
 

  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบัญชี ๕-๖ กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๕-๗ สังกัด กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๖ สังกัด กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่งวิศวกร ๕ หรือ ๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๕-๗ สังกัด กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๖ กองประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่งวิศวกร ๕ หรือ ๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำแหน่งนักบัญชี ๕ หรือ ๖ กองบัญชีการเงิน และกองบัญชีบริหารและงบประมาณ และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ ถึง ๗ กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 62/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น