รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (ครั้งที่ 2)
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 15 กันยายน - 29 กันยายน 2560 )
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (ครั้งที่ 1)

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 5 - 16 มิถุนายน 2560 )
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น